+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo rynku nieruchomości w krajach Europy zachodniej czy Ameryki jest profesją znaną od dziesiątków lat.

„Doradztwo rynku nieruchomości to, zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcia w zakresie zróżnicowanej i szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej….”(wg. Counselors of Real Estate – wiodącej w tej dziedzinie organizacji na świecie).

 Z fachowego doradztwa nieruchomości korzystają powszechnie wielkie firmy i koncerny planujące swe inwestycje. Z doradztwa korzystają samorządy lokalne i terenowe agendy państwowe przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego oraz efektywnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami nieruchomości.

 Jednak często zapomina się o zwykłym Kowalskim, który tak samo jak wielcy inwestorzy potrzebuje zasięgając fachowej opinii doradcy rynku nieruchomości, zabezpieczając się przed ryzykiem niefortunnego rozporządzenia swoim lub rodzinnym kapitałem albo chcąc właściwie zagospodarować posiadane nieruchomości w celu osiągania z nich stałych i pewnych dochodów.

Biuro nasze poleca swe usługi właśnie takim Kowalskim, gdyż wiemy że uczestnicząc
w obrocie nieruchomością angażują niejednokrotnie dorobek całego życia. Podejmowanie tak ważnych decyzji powinno być świadome, przemyślane i odpowiedzialne.

 

10_1 

 

Posiadamy certyfikaty Doradcy Rynku Nieruchomości, jesteśmy  absolwentami Powszechnej Akademii  Nieruchomości oraz Członkami Powszechnego Towarzystwa Doradców i Ekspertów Rynku Nieruchomości.
Potencjalnym nabywcom oferujemy usługę ekspertyzy polegającej na analizie cech fizycznych i prawnych nieruchomości w ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
W ramach tej usługi:
  • przeprowadzamy wizję lokalną nieruchomości,
  • wykonujemy analizę stanu prawnego nieruchomości,
  • dokonujemy weryfikacji stanu prawnego wynikającego z dokumentów ze stanem faktycznym,
  • przeprowadzamy  analizę planu zagospodarowania przestrzennego,
  • uzyskujemy (na własny koszt) niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia ekspertyzy dokumenty w tym geodezyjne oraz z ksiąg wieczystych,
  • przedstawiamy wyniki ekspertyzy w formie pisemnej z załączoną dokumentacją,
  • sporządzamy opinię o cenie rynkowej nieruchomości.

 

.