+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

Cennik usług 

za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz spółdzielczym prawem

pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości w cenie do 500.000 zł. 2% od ceny 
pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości w cenie powyżej 500.000 zł. 1% od ceny 
pośrednictwo w zakupie nieruchomości w cenie do 500.000 zł. 2% od ceny 
pośrednictwo w zakupie nieruchomości w cenie powyżej 500.000 zł. 1% od ceny
pośrednictwo w wynajmie/najmie nieruchomości na cele mieszkaniowe 50% czynszu
pośrednictwo  wynajmie/najmie nieruchomości komercyjnych 100% czynszu
zawarcie umowy pośrednictwa bezpłatnie
prezentacja nieruchomości na podstawie skierowania bezpłatnie
Rozwiązanie umowy pośrednictwa w sprzedaży / wynajmie  pociąga za sobą obowiązek zapłaty  przez Zamawiającego za część czynności pośrednictwa, które wykonał Pośrednik – opłata ta jest ryczałtowa  i niezależna od czasu trwania umowy :
pośrednictwo w sprzedaży /wynajmie  o charakterze mieszkaniowym  150-350 zł.
pośrednictwo w sprzedaży / wynajmie o charakterze komercyjnym 400-1.000 zł.


Podane w tabeli ceny są wartościami brutto przy stawce VAT „zw”.Podmiot zwolniony na podstawie art. 113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Prowizja nie może wynieść 0% czy 0 zł., gdyż jak każdy z nas pracujemy, aby zarabiać. Jednak w uzasadnionych przypadkach możemy przeprowadzić transakcję za tzw. symboliczną złotówkę czyli za zwrot kosztów.

Prowizja może być ustalona w odmienny sposób niż w cenniku (np. kwotowo) na wniosek Zamawiającego, może także  być przedmiotem indywidualnych negocjacji lub czasowych stawek promocyjnych.

.