+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

UPRAWNIENIA ZAWODOWE-CERTYFIKATY-DYPLOMY-SZKOLENIA

Legitymujemy się licencjami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami, nadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w trybie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz.741 z późn. zm.)

Profesjonalny pośrednik w obrocie nieruchomościami winien cechować się dobrym przygotowaniem merytorycznym do zawodu; powinien znać podstawy prawa, czy ekonomii,
a w szczególności powinien znać ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz posiadać wiedzę z zakresu prawa budowlanego, podatkowego, spadkowego, rachunkowego, cywilnego, bankowego, ubezpieczeń, notarialnego, wieczystoksięgowego i hipotecznego.
Dla bezpieczeństwa swoich klientów pośrednik musi znać zarówno zagadnienia prawne, jak
i ekonomiczne oraz finansowe, ale przede wszystkim znać realia rynku nieruchomości.

Jako profesjonalni pośrednicy kilka razy w roku uczestniczymy w szkoleniach czy warsztatach pomagających pogłębić naszą wiedzę z tego zakresu.

 

.