+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

Mamy nabywcę na działki o niżej podanych cechach
 
lokalizacja
powierzchnia
przeznaczenie
cena
Krosno, Miejsce Piastowe
30-50 ar
zabudowa komercyjna (magazynowo-handlowa), I rząd zabudowy
200.000zł.
       
 Prosimy o składanie ofert osobiście, mailowo lub przez formularz ze strony www z podaniem :
  • danych kontaktowych osoby zgłaszającej i położenia działki
  • numeru księgi wieczystej
  • numeru działki
  • proponowanej ceny
Koszty obsługi biura ponosi jedynie klient dla którego poszukujemy działki.

 

.