+48 13 432 21 19

biuro@vivakrosno.com.pl

Pośrednictwem w Obrocie Nieruchomościami zajmujemy się już od ponad 25 lat.

Uprawnienia zawodowe otrzymaliśmy dokumentując nasz profesjonalizm i poziom wiedzy merytorycznej licznymi egzaminami i długoletnią praktyką.

Teraz, gdy w wyniku deregulacji pośrednictwem może zajmować się praktycznie każdy  – my nadal uważamy za swój obowiązek pogłębianie i aktualizowanie wiedzy zakresu zasad i przepisów dotyczących sprzedaży czy wynajmu nieruchomości, regulacji ich stanu prawnego czy oceny wartości.

Świadczymy usługi pośrednictwa zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki i Odpowiedzialności Zawodowej Pośredników  i honorujemy Kartę Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami ustanowioną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Umowy o pośrednictwo w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości zawieramy na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania takiej umowy w dowolnym czasie z zachowaniem

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowy o pośrednictwo w zakupie czy najmie nieruchomości zawieramy na czas określony od 1 do 6 miesięcy.

Umowy sprzedaży/wynajmu nie zawierają klauzuli wyłączności. Wyłączność zastrzegamy sobie jedynie co do oznakowania nieruchomości szyldem czy banerem informującym
o sprzedaży/wynajmie.

Oferty naszych klientów promowane są na stronie internetowej firmy oraz na profesjonalnych i wiarygodnych portalach internetowych. Ponadto publikujemy oferty
w gablocie reklamowej znajdującej się w ruchliwym miejscu przy ulicy Lwowskiej,
w ulotkach reklamowych dostępnych w siedzibie Biura. W ostatnim czasie zrezygnowaliśmy
z publikacji prasowych z uwagi na nikłe zainteresowanie klientów tą formą informacji.

Aby obejrzeć nieruchomość lub uzyskać dane objęte ochroną (numer księgi wieczystej, numer działki, nazwisk właściciela, adres nieruchomości) należy wylegitymować się dokumentem tożsamości i potwierdzać otrzymanie tych danych / prezentację. 

Umowę o pośrednictwo w zakupie / najmie klient poszukujący podpisuje dopiero gdy zdecyduje się na zakup/najem, na tej podstawie rozpoczynamy czynności zmierzające do przygotowania transakcji.

 

.